बाहेर जोरदार पाऊस पडत होता. मुकुंद वैदर्भिला घेऊन आपल्या फ्लॅटच दार उघडत तीला आत घेऊन दार बंद केलं…. दोघांच्या हि भावना प्रेमाने भरुन वाहत होत्या. आत आल्यावर वैदर्भिने मुकुंदवर चुबंनाचा वर्षाव सुरु केला. त्याने तिला मिठीत घट अलिंगन देत कडकडून मिठी मारली…आणि त्याने ही तिच्या ओल्या शरीरावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु करत…. तिचा टॉप काढला..तिचे उरुजं ब्रा मध्ये बंधिस्त होते. चुबंन घेत त्यांना मोकळे करत ब्रा त्यांच्या पासुन वेगळा केला…. तिचे गोरेपान उरुजं….चोखण्यासाठी त्याने ते तोंडात घेण्यासाठी पुढे झाला….तेवढ्यात…. तिने त्याला…. थोड दुर लोटत त्याच्या कोट आणि शर्ट काढलं….तिचा कोमल हात त्याच्या शरीरावर फिरत त्याच्या पँटच्या शिशना पर्यंत आला….त्याचे शिशन….ताठरले होते…..तिने त्याची पँट त्याच्या पासुन वेगळी करतं शिशन कडे प्रेमाने कटाक्षाने पाहिलं…..त्याला कुरवाळत…. हालवत…..पुढे-मागे करत…..ते तोंडात घेतलं आणि आईसक्रिम प्रमाणे चोखु लागली…थोड्यावेळाने त्याने तिला आपल्या मिठीत घेऊन उचलून बेडरुम मध्ये नेऊन अलहाद तिला सोफ्यावर ठेवली…तिची जिन्स काढली…….तिच्या अंगावर फक्त गुलाबी निखर होती…..तिच्या शरिरावर तिचं यैवन लपवतं होती……त्यात तिची योनी लपली पाहुन…ति  हळूवर काढली……तिची गोरी शेव केलेली…. योनी नव्या नवरीप्रमाणे प्रेमाला असुसली होती…..तिला कुरवाळत…..ओठाने तिचे चुंबन घेत ती त्याने जिभेने चाटूला…….तिची योनी ओलसर होऊन…प्रणयाचा…रस त्याला पाजत होती…..आणि तो पित त्याने….त्याची बोट तिच्या योनीच्या आत घातली तशी ति स्व:ताचा ओठ चावत विहाळली “हंऽऽऽ….हंमऽऽऽऽऽअ:ऽऽऽऽऽ…..”…त्याने त्याचे ताठारलेले शिशन तिच्या योनीच्या मुखावर ठेवलं….त्या तापलेला स्पर्श..तिला आता हवा होता…..ति उद्दगारली…. “प्लिज….आत….वाट बघवतं….नाही…..राज्या….टाक….आत…” तसं त्याने तापलेल शिशन तिच्या योनी अलगद ढकलतं तिच्यात प्रवेश केला…….तिच चुंबन घेत….त्याने तिच्या उरुजं चोखायला सुरुवात केली……आणि खाली तिच्या….फिचवर..चैकाराची मालिका..सुरु केली……….दोघांनाही आता प्रणयात मज्या येत होती….त्याने आता…तिचे दोन्ही उरुजं बॅल प्रमाणे हाताने दाबतं…. कुरवाळत…..तिच्या योनीच्या फिचवर आता षटकाराचा वर्षाव सुरु केला….त्याने ति अजुन..विहाळत होती… “अऽऽऽऽऽ.Come on… fuck me….!dear…..fuck me…” अर्ध्यातासाने त्याने तिला….डोळ्याने इशारा केला….तशी ती डॉग प्रमाणे वाकली……मुकुंद आता वैदर्भिला…. डॉग शॉट…प्रमाणे……तिच्यावर आरुड होऊन..तिला….जवतं होता………………..वीस-एक मिनिटांनी…. डॉग शॉट लावत असताना वैदर्भिच्या योनी मधुन….लावा….बाहेर आला… पुन्हा…रेग्लुर होऊन….तिच्या… फिचवर..चैकार आणि षटकाराची मालिका…सुरु केली………वीस मिनिटांनी…..शिशनातुन… मुकुंदच्या मनात फुलंलेलं प्रेमांकुरचं बीज बाहेर पडण्यासाठी आणि ते रुजण्यासाठी तयार झाल…………त्याने वैदर्भिच्या योनीत जोराच हिसका देत शेवटचा षटकार मारला………आणि प्रेमांकुरच बीज तिच्या योनीत ढकलुन……..तो तिच्या शेजारी कलंडला….
(वैदर्भि आणि मुकुंदच प्रेमांकुर बहरण्यासाठी….मार्गक्र्म झालं……)
……

More from Marathi Sex StoriesComments

Published by


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sexstories